This Theme Supports a Custom FrontPage

Verlening definitieve omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen windpark Jaap Rodenburg II

Verlening definitieve omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen windpark Jaap Rodenburg II

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere heeft met toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke ordening op 10 juli 2018 de omgevingsvergunning windpark Jaap Rodenburg II, Almere Pampus verleend. De gemeenteraad van Almere heeft op 27 september 2018 de definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-57920.html

Zienswijze Windpark JRII behandeld

Zienswijze Windpark JRII behandeld

Op 15 juli zijn de zienswijze behandeld in de gemeenteraad. https://almere.notubiz.nl/vergadering/125908/Te%20agenderen%20stukken%2015-07-2018 Onze zienswijze zijn gelezen en vakkundig van tafel geveegd. De volgende stap wordt voorbereid. https://almere.notubiz.nl/document/6674927/1/11e_BL_Ontwerp_omgevingsvergunning_en_verklaring_van_geen_bedenkingen_windpark_Pampus_NOTA_ZIENSWIJZEN

Toepassen Coordinatieregeling Windpark Jaap Rodenburg II

Toepassen Coordinatieregeling Windpark Jaap Rodenburg II

De gemeente heeft op 21 december 2017 het verzoek van Energiemaatschappij Nuon behandeld om het project JRII een zogenaamde coordinatieregeling toe te passen. Een coördinatieregeling is bedoeld om procedures in het Nederlandse bestuursrecht over verschillende bestuurslagen te combineren voor een bepaald ruimtelijk project. Als er meerdere besluiten en plannen zijn die met elkaar samenhangen, kunnenRead more about Toepassen Coordinatieregeling Windpark Jaap Rodenburg II[…]