Ontwerp bescheiden bij besluit


Version 1.0
Download 8
Total Views 132
Stock
File Size 111.68 MB
File Type pdf
Create Date 28 April 2018
Last Updated 28 April 2018
Download

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Nuon heeft op 16 januari 2018 de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente om de bouw van het windpark mogelijk te maken. Het college van B & W is voornemens om de vergunning te verlenen. De gemeenteraad moet echter nog een verklaring van geen bedenkingen afgeven.

De ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met alle bijbehorende stukken van 12 april 2018 tot en met 23 mei 2018 ter inzage. Een ieder heeft binnen deze periode de mogelijkheid om de stukken in te zien en zienswijzen in te dienen.

Deze pdf ligt ten grondslag aan de ontwerpvergunning en op basis van deze aanvraag is de ontwerp omgevingsvergunning aangevraagd door Nuon.

Leave a Reply