Toepassen Coordinatieregeling Windpark Jaap Rodenburg II

De gemeente heeft op 21 december 2017 het verzoek van Energiemaatschappij Nuon behandeld om het project JRII een zogenaamde coordinatieregeling toe te passen.

Een coördinatieregeling is bedoeld om procedures in het Nederlandse bestuursrecht over verschillende bestuurslagen te combineren voor een bepaald ruimtelijk project. Als er meerdere besluiten en plannen zijn die met elkaar samenhangen, kunnen de verschillende bestuurslagen de besluiten en plannen coördineren. Met een coördinatieregeling kan een inpassingsplan, een bestemmingsplan of een projectbesluit worden gecombineerd in één procedure. Hierdoor komen de voorbereiding van de besluiten op hetzelfde moment, liggen de besluiten tegelijk ter inzage en vallen de inspraakmogelijkheden samen. Onderstaande video is het debat van de gemeenteraad om deze coordinatieregeling te bespreken.