Verlening definitieve omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen windpark Jaap Rodenburg II

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere heeft met toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 lid 1 Wet ruimtelijke ordening op 10 juli 2018 de omgevingsvergunning windpark Jaap Rodenburg II, Almere Pampus verleend. De gemeenteraad van Almere heeft op 27 september 2018 de definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-57920.html