Zienswijze Windpark JRII behandeld

Op 15 juli zijn de zienswijze behandeld in de gemeenteraad.

https://almere.notubiz.nl/vergadering/125908/Te%20agenderen%20stukken%2015-07-2018

Onze zienswijze zijn gelezen en vakkundig van tafel geveegd. De volgende stap wordt voorbereid.

https://almere.notubiz.nl/document/6674927/1/11e_BL_Ontwerp_omgevingsvergunning_en_verklaring_van_geen_bedenkingen_windpark_Pampus_NOTA_ZIENSWIJZEN